Tako se je pričela predstava o Urški in povodnem možu v enoti Tičnica, vrtca Kurirček Logatec. V narodno zavedno okrašeni dvorani so se nagnetli mali in veliki otroci, vzgojiteljice, vodstvo vrtca in gostje iz Logaške občine, z županom g. Bertom Menardom na čelu. Bili so priča svečani proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. V začetku so vsi svečano vstali in zapeli Slovensko himno. Vzgojiteljice so nato dramsko uprizorile Prešernovo pesem Povodni mož. Otroci in gostje so spoznavali pesem skozi oči slovenske ljudske pesmi, saj  sta Urška in povodni mož med vrsticami prepevala ljudske pesmi, s katerimi sta še bolj poudarila pomen ohranjanja slovenske kulturne dediščine. Pesem, ki je bolj namenjena odraslim kot otrokom, sta dinamično dramsko predstavila tako, da so otroci razumeli dogajanje in sporočilo pesmi. Navdušenje nad videnim so otroci in gostje potrdili z aplavzom.

Ga. ravnateljica vrtca, Brigita Česnik, se je po predstavi zahvalila vsem za pripravo predstave, g. župan, Berto Menard, pa je v pogovoru po končani prireditvi poudaril pomen vrednot in kulture v naši družbi ter potrebo po prenašanju le tega na mlajši rod.

Mira Oblak, vzg.